درب استیل دو لنگه ورودی لابی

درب استیل دو لنگه ورودی لابی

درب استیل دو لنگه ورودی لابی

درب استیل دو لنگه ورودی لابی

  • فریم پروفیل استیل 30 در 60 میلیمتر
  • زوار استیل پروفیل 10 در 20 میلیمتر
  • شیشه سکوریت دودی به ضخامت 10 میلیمتر
  • قفل سوئیچی
  • لولای استیل 304