درب استیل ضد سرقت ورودی ساختمان

درب استیل ضد سرقت ورودی ساختمان

درب استیل ضد سرقت ورودی ساختمان

درب استیل ضد سرقت ورودی ساختمان

  • فریم پروفیل استیل 40 در 80 میلیمتر
  • حفاظ های امنیتی از پروفیل 20 در 20 میلیمتر
  • زوار پروفیل 20 در 10 میلیمتر
  • شیشه سکوریت ضخامت 10 میلیمتر
  • قفل ضد سرقت
  • لولای استیل