نرده استیل سه خط 304

نرده استیل سه خط

نرده استیل سه خط 201

نرده استیل سه خط

نرده استیل سه خط

نرده استیل سه خط رایج ترین و در عین حال ساد ترین مدل نرده در راه پله که از نظر سهولت اجرا و قیمت اقتصادی بیشترین فروش را دارد. ارتفاع تمام شده در این مدل 83 سانتیمتر است و از این مدل در ساختمان هایی با کمتر از سه طبقه استفاده می شود. تمام اجزای پایه، دستگیره و گارد های محافظ در نرده استیل سه خط از لوله استیل با دو کیفیت استیل 304 و استیل 201 است.