نرده استیل عمودی 304

نرده استیل عمودی 304

نرده استیل عمودی 201

نرده استیل عمودی 201

نرده استیل عمودی

در بالکن و تراس یا هر جایی که شبیه به پرت گاه است از نرده استیل عمودی با ارتفاع 120 سانتیمتر استفاده می شود. در این مدل از هیچ گارد افقی یا عمودی با لوله استیل قطر 16 میلیمتر خبری نیست و به جای آن از پایه های استیل از لوله قطر 38 به صورت عمودی در فاصله 11 سنتیمتر استفاده می شود.