نرده استیل فرانسوی 201

نرده استیل پنج خط 304

نرده استیل فرانسوی 304

نرده استیل پنج خط 201

نرده استیل فرانسوی

یکی از ایمن ترین مدل های نرده که مورد تایید سازمان آتش نشانی است، نرده استیل فرانسوی نام دارد و در ساختمان هایی بیش از پنج طبقه از آن استفاده می شود. ارتفاع این نرده بین 100 تا 110 سانتیمتر است و به دلیل چینش گارد های عمودی آن و فصله 11 سانتیمتر بین آنها امکان بالا رفتن از روی لوله های محافظ در نرده استیل فرانسوی به اندازه بسیار زیادی غیر ممکن است به همین دلیل این مدل ایمن و قابل اطمینان است.