نرده استیل مکعبی

نرده استیل مکعبی

نرده استیل مکعبی

نرده استیل مکعبی

نرده استیل مکعبی

در این مدل پایه های نرده از پروفیل 40*40 میلیمتر استیل 304 است که با چند ردیف گارد افقی از لوله استیل قطر 16 میلیمتر و یک هندریل از پروفیل استیل 40*40 میلیمتر یک سازه زیبا و ایمن را به عنوان نرده راه پله ایجاد می کند. نکته مهم در ساخت نرده استیل مکعبی نحوه اتصال پایه ها به هندریل نرده است که به وسیله جوشکاری آرگون انجام می شود به همین دلیل استحکام آن بسیار بالا است.