نرده استیل چهار خط 304

نرده استیل چهار خط 304

نرده استیل چهار خط 201

نرده استیل چهار خط 201

نرده استیل چهار خط

این مدل با یک ردیف گارد محافظ و ارتفاع تمام شده 90 سانتیمتر برای نصب در ساختمان های سه تا پنج طبقه مناسب است. نرده استیل چهار خط با دو کیفیت از استیل 304 و استیل 201 به همراه یراق آلات و اتصالات متصل کننده پایه ها به هندریل و گارد ها مونتاژ و نصب می شود. در این مدل لوله استیل قطر 51 میلیمتر برای دستگیره روی نرده و لوله استیل قطر 38 میلیمتر برای پایه ها و لوله قطر 16 میلیمتر برای گارد های امنیتی استفاده می شود.