پله گرد نواری

پله گرد نواری

پله گرد نواری

پله گرد نواری

پله گرد نواری

در مدل پله گرد نواری به جای استفاده از لوله فلزی به عنوان ستون مرکزی که پله ها به دور آن می چرخند. از دو نوار فلزی از ورق آهنی به ضخامت 10 میلیمتر استفاده می شود. پله گرد نواری از نظر مراحل ساخت و توجه به اندازه برداری یکی از مدل ها زیبا و کاربردی است.